Thinktriple Tips

Meld je aan voor de maandelijkse ThinkTriple Tips en ontvang direct ‘De Kunst van het Zakelijk Verleiden’ met maar liefst 20 handige tips om meer rendement te halen uit je netwerk.

  Business strategie van de toekomst

  Sinds de uitbraak van de coronacrisis is ons leven en onze maatschappij heel anders dan we gewend waren. Voor corona was er al een ontwikkeling gaande. Zij het veel minder zichtbaar en in een lager tempo. De coronacrisis is eigenlijk een katalysator naar het nieuwe normaal. Maar wat is dat nieuwe normaal precies? Welke ontwikkelingen worden zichtbaar? Wat betekent dat voor jouw ondernemerschap?

  De coronacrisis als katalysator naar het nieuwe normaal

  Verandering van tijdperk

  Wat zie je als je kijkt:

  • Macht verschuift van nationale parlementen naar globale instanties;
  • Individuele vrijheid verschuift naar genormeerde verantwoordelijkheid;
  • Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn leidend;
  • Digitalisering zal applicatie en mens steeds verder integreren;
  • Digitalisering zal ook gedragsbeïnvloeding stimuleren en zelfs afdwingen.

  Verandering is voor de één een zegen, een natuurlijk proces en symbool van nieuwe hoop. Voor de ander is het een regelrechte vloek waarbij alles wat zo vertrouwd was moet worden losgelaten. Het duurt altijd even voordat de nieuwe patronen eigen voelen.

  Deze observatie verkondigd geen mening over goed of fout, of over maatschappelijke wenselijkheid. Dit verhaal poogt de ontwikkeling zo feitelijk mogelijk weer te geven en daarmee de kansen en mogelijkheden te verkennen voor ondernemers om gezonde levensvatbaarheid te realiseren.

  Waar liggen de beste kansen voor ondernemers?

  Op basis van de inschatting dat het nieuwe normaal een stuk normatiever zal, is het slim hierop te anticiperen. Want de ontwikkelingen lijken zich in een stroomversnelling te voltrekken

  Realistische mogelijkheden doen zich voor in de vorm van:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen o.b.v. de VN-doelen;
  • Nieuwe businessmodellen o.b.v. denken vanuit overvloed i.p.v. schaarste;
  • Denken in vermindering van de ecologische voetafdruk;
  • Digitalisering hiervoor optimaal benutten.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Dit is natuurlijk niet nieuw. Maar het verschil is dat dit niet langer trendy is of uit persoonlijke idealen voortvloeit. In het nieuwe normaal zal maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van Planet, People, Partnerships en Profit de harde norm zijn. Als ondernemer zal je MVO moeten koppelen aan de VN-doelen vanuit een genormeerde verantwoordelijkheid.

  Wat Profit betreft: in de toekomst gaat dit niet alleen over het verschil tussen kosten en opbrengsten. Profit zal ook ontstaan in de vermindering van de ecologische voetafdruk van jouw onderneming.

   

  Denken in overvloed i.p.v. schaarste

  Dit vraagt een andere mindset dan we gewend zijn. We denken vaak in wat we zelf hebben. Maar wat als je als groep van belanghebbenden eens focust op wat je samen hebt of samen kunt bereiken, dan worden mogelijkheden opeens vele malen groter!

  Vormen van denken en handelen in overvloed zijn:

  • Van bezit naar gebruik;
  • Gebruik maken van elkaars distributiekanalen;
  • Business to business delen.

  Naast deze financiële voordelen betekent deze verschuiving van bezit naar gebruik minder verspilling. Denk aan Uber en Airbnb of thuisbezorgd.nl. We doen meer met wat er al is waardoor minder nieuwe producten gemaakt hoeven te worden. Een intensievere levensduur van bedrijfsmaterieel betekent efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. Delen wat je hebt wanneer je het zelf niet gebruikt, is zowel winstgevend als milieuvriendelijk.

  Denken in ecologische voetafdruk

  De Ecologische Voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid land (mondiale hectares) die jaarlijks nodig is voor onze consumptie. De voetafdruk kan bepaald worden voor personen, landen, steden, instituten, bedrijven, producten en diensten.
  De ecologische voetafdruk in Nederland is veel hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Dat geldt voor de gehele geïndustrialiseerde westerse wereld. De inspanningen zullen in Nederland daarom hoger dan gemiddeld zijn en het effect zal derhalve ook bovengemiddeld voelbaar zijn.

  Tot slot

  Strategie is als schaken. Als het om jouw bedrijf gaat zorg dan dat je de speler blijft en niet de pion. Blijf daarom kritisch. Ga zelf ook op onderzoek uit. Observeer. Niet alleen bij mensen die het met je eens zijn, vooral bij mensen die juist anders denken. Het maakt je scherper in jouw oordeel. Besef dat niemand echt in de glazen bol kan kijken.

  Wat je zelf kunt doen is de actualiteit in de gaten houden, bijvoorbeeld door diverse trendwatchers, maatschappelijke thema’s en wereldwijde bewegingen te volgen. Verdiep je in de achtergronden om het echt te begrijpen. Hou steeds voor ogen wat dat voor jouw business betekent. Je wordt niet wijzer van mensen die het altijd met je eens zijn. Zoek bewust andere meningen en opvattingen op en probeer het idee erachter te doorgronden. Ook als wereldwijde thema’s en SDG’s (sustainable development goals) de boventoon voeren, zijn er continentale, nationale verschillende en regionale uitdagingen en mogelijkheden. Hier liggen de kansen om jouw bedrijf die twist te geven die jouw bedrijf zo uniek maakt.